Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


software-a-repozitare

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
software-a-repozitare [2020/07/10 11:58]
Miroslav Bernát
software-a-repozitare [2020/07/10 14:05] (aktuální)
Miroslav Bernát
Řádek 21: Řádek 21:
 | **dnf group install** <​skupina_balicku>​ | nainstaluje danou skupinu balíčků včetně jejich závislostí\\ ''#​ dnf group install KDE''​ | | **dnf group install** <​skupina_balicku>​ | nainstaluje danou skupinu balíčků včetně jejich závislostí\\ ''#​ dnf group install KDE''​ |
 | **dnf reinstall** <​aplikace>​ | přeinstaluje daný balíček jeho stejnou verzí | | **dnf reinstall** <​aplikace>​ | přeinstaluje daný balíček jeho stejnou verzí |
-| **dnf upgrade** | aktualizuje všechny nainstalované balíčky (v souboru ​///​etc/​dnf/​dnf.conf// ​lze volbou „exclude“ ​definovat balíčky, jenž mají být vyjmuty z procesu aktualizace či instalace) |+| **dnf upgrade** | aktualizuje všechny nainstalované balíčky, **--exclude=**<​aplikace>​ vyřadí daný balíček z procesu aktualizace ​(trvalé nastavení se provede ​v ///​etc/​dnf/​dnf.conf//​ volbou „exclude=<​aplikace>​“) |
 | **dnf upgrade** <​aplikace>​ | aktualizuje daný balíček | | **dnf upgrade** <​aplikace>​ | aktualizuje daný balíček |
 | **dnf upgrade** <​balicek>​ | aktualizuje balíček z daného adresáře, případné závislosti stáhne z repozitáře | | **dnf upgrade** <​balicek>​ | aktualizuje balíček z daného adresáře, případné závislosti stáhne z repozitáře |