Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


system-a-terminal

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
system-a-terminal [2020/04/20 20:19]
Miroslav Bernát
system-a-terminal [2020/04/20 20:24] (aktuální)
Miroslav Bernát
Řádek 80: Řádek 80:
 | **unalias** <​vlastni_prikaz>​ | zruší daný alias, **-a** odstraní všechny aliasy | | **unalias** <​vlastni_prikaz>​ | zruší daný alias, **-a** odstraní všechny aliasy |
 | **script** <​soubor>​ | zapíše vše, co se od spuštění programu zobrazí na STDOUT do daného souboru, **-a** přidá výstup na konec existujícího souboru, **-c** <​prikaz>​ zapíše jen výstup daného příkazu, **Ctrl**+**d** ukončí program | | **script** <​soubor>​ | zapíše vše, co se od spuštění programu zobrazí na STDOUT do daného souboru, **-a** přidá výstup na konec existujícího souboru, **-c** <​prikaz>​ zapíše jen výstup daného příkazu, **Ctrl**+**d** ukončí program |
-| **history** (<n>) | vypíše historii posledních //n// příkazůimplicitně posledních 1000 příkazů, **-c** smaže historii, **-d** <n> smaže záznam z historie na dané pozici (řádku) |+| **history** (<n>) | vypíše historii posledních //n// příkazů ​(implicitně posledních 1000 příkazů), **-c** smaže historii, **-d** <n> smaže záznam z historie na dané pozici (řádku) |
 | **fc** (<n> / <n m>) | edituje poslední (konkrétní) příkaz(y) implicitním editorem, **-e** <​editor>​ zvolí editor, **-l** vypíše očíslovaný seznam posledně zadaných (uvedených) příkazů, **-r** vypíše seznam v opačném pořadí, **-s** provede poslední (daný) příkaz z historie\\ ''​$ fc -l -20 | grep cat''​\\ (vypíše 20 posledních příkazů obsahujících „cat“)\\ ''​$ fc -l 210 250''​\\ (vypíše seznam příkazů v daném rozpětí)\\ ''​$ fc -s''​ / ''​fc !!''​\\ (provede předchozí příkaz)\\ ''​$ fc -s 560''​ / ''​fc !560''​\\ (provede daný příkaz) | | **fc** (<n> / <n m>) | edituje poslední (konkrétní) příkaz(y) implicitním editorem, **-e** <​editor>​ zvolí editor, **-l** vypíše očíslovaný seznam posledně zadaných (uvedených) příkazů, **-r** vypíše seznam v opačném pořadí, **-s** provede poslední (daný) příkaz z historie\\ ''​$ fc -l -20 | grep cat''​\\ (vypíše 20 posledních příkazů obsahujících „cat“)\\ ''​$ fc -l 210 250''​\\ (vypíše seznam příkazů v daném rozpětí)\\ ''​$ fc -s''​ / ''​fc !!''​\\ (provede předchozí příkaz)\\ ''​$ fc -s 560''​ / ''​fc !560''​\\ (provede daný příkaz) |
 | **clear** | smaže obsah obrazovky terminálu | | **clear** | smaže obsah obrazovky terminálu |