Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zarizeni-a-souborovy-system

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
zarizeni-a-souborovy-system [2020/05/27 10:51]
Miroslav Bernát
zarizeni-a-souborovy-system [2020/06/09 23:38] (aktuální)
Miroslav Bernát
Řádek 49: Řádek 49:
 | **cat /​etc/​fstab** | vypíše seznam definovaných souborových systémů – jméno či UUID zařízení / diskového oddílu, přípojný bod, typ SS, volby připojení (viz příkaz „mount“),​ zálohování programem „dump“ („0“ = ne, „1“ = ano) a pořadí kontroly SS programem „fsck“ při startu systému („0“ = žádná kontrola, „1“ = první pořadí (pro SS „/“), „2“–„9“ další pořadí) | | **cat /​etc/​fstab** | vypíše seznam definovaných souborových systémů – jméno či UUID zařízení / diskového oddílu, přípojný bod, typ SS, volby připojení (viz příkaz „mount“),​ zálohování programem „dump“ („0“ = ne, „1“ = ano) a pořadí kontroly SS programem „fsck“ při startu systému („0“ = žádná kontrola, „1“ = první pořadí (pro SS „/“), „2“–„9“ další pořadí) |
 | **cat /etc/mtab** / **cat /​proc/​mounts** | vypíše seznam právě připojených souborových systémů | | **cat /etc/mtab** / **cat /​proc/​mounts** | vypíše seznam právě připojených souborových systémů |
-| **df** (<​adresar / diskovy_oddil / LV>) | vypíše informace o využití kapacity všech právě připojených souborových systémů či zadaného SS / diskového oddílu v kB, **-m** v MB, **-i** využití kapacity v i-uzlech, **-h** přehledný výpis, **-l** pouze lokální SS, **-T** zobrazí typ všech SS, **-t** <SS> pouze SS daného typu, **-P** použije výstupní formát POSIX\\ ''​$ df -P | awk '+$5 >= 90 {print}'''​\\ (vypíše SS s využitou kapacitou 90 % a více) |+| **df** (<​adresar / diskovy_oddil / LV>) | vypíše informace o využití kapacity všech právě připojených souborových systémů či zadaného SS / diskového oddílu v kB, **-m** v MB, **-i** využití kapacity v i-uzlech, **-h** přehledný výpis, **-l** pouze lokální SS, **-T** zobrazí typ všech SS, **-t** <SS> pouze SS daného typu, **-P** použije výstupní formát POSIX\\ ''​$ df -ml | sed '1 d' | awk '​{sum+=$3} END {printf "​%.f\n",​sum}'''​\\ (vypíše celkový využitý prostor v MB, který zabírají všechny lokální SS)\\ ''​$ df -P | awk '+$5 >= 90 {print}'''​\\ (vypíše SS s využitou kapacitou 90 % a více) |
 | **mkswap** <​diskovy_oddil / LV> | vytvoří odkládací prostor (swap) pro virtuální paměť, **-L** <​nazev_svazku>​ určí název svazku | | **mkswap** <​diskovy_oddil / LV> | vytvoří odkládací prostor (swap) pro virtuální paměť, **-L** <​nazev_svazku>​ určí název svazku |
 | **swapon** <​diskovy_oddil / LV> | aktivuje odkládací prostor (pro trvalou aktivaci musí být oddíl uveden v ///​etc/​fstab//​ s volbou „auto“),​ **-a** aktivuje všechny swap oddíly v ///​etc/​fstab//,​ **-s** vypíše aktivní oddíly s odkládacím prostorem (údaje z ///​proc/​swaps//​),​ **-v** podrobný výpis (název diskového oddílu, velikost, využití a priorita) | | **swapon** <​diskovy_oddil / LV> | aktivuje odkládací prostor (pro trvalou aktivaci musí být oddíl uveden v ///​etc/​fstab//​ s volbou „auto“),​ **-a** aktivuje všechny swap oddíly v ///​etc/​fstab//,​ **-s** vypíše aktivní oddíly s odkládacím prostorem (údaje z ///​proc/​swaps//​),​ **-v** podrobný výpis (název diskového oddílu, velikost, využití a priorita) |